Rybárčenie je dnes pre širokú skupinu ľudí nielen obľúbeným koníčkom alebo športom, ale aj vášňou, ktorá ovplyvňuje náš voľný čas, náš bežný život, to ako zmýšľame, ako pristupujeme k prírode a v neposlednom rade aj ako sa vyvíjame ako osobnosti. Dôvody, kvôli ktorým sme s rybačkou vlastne začali sú veľmi individuálne a rozdielne. Klasikou v tomto ohľade je tak povediac zdedenie tohto koníčka od niekoho staršieho v rodine, alebo nás k tomu priviedli naši kamaráti či iní blízki, prípadne sme sa možno rybármi stali zhodou okolností. Predpokladám, že rybárčenie vnímame hlavne z pohľadu súčasnosti, z pohľadu toho ako to dnes vplýva na náš život. Pohľad spätne, do histórie rybárčenia je skôr sporadický.

História

História vo všeobecnosti, ale samozrejme aj v oblasti rybárčenia nás dokáže mnohému naučiť. Vieme možno niektoré faktory rybárčenia vnímať v širších súvislostiach a v kontexte dlhšej doby. Veď napríklad mnohé dnešné akoby moderné metódy rybárčenia, ktoré si v časopisoch alebo v iných rybárskych médiách vždy radi pozrieme, nie sú často krát výmyslom dnešnej doby. V mnohých prípadoch sa totižto jedná o staré metódy v novom šate. Tým sa nesnažím nijako znižovať význam dnešných moderných metód. Ba práve naopak. Často ide o kvalitatívny posun metód, techník, náradia a náčinia do modernej doby. A vďaka za takýto vývoj. Nemali by sme ale zabúdať aj na to, kde sa to všetko začalo, kde sú korene dnešnej modernej rybačky, respektíve ešte konkrétnejšie, dnešnej modernej kapráriny. Zámerom tohto článku je poskytnúť čiastkový pohľad do niektorej z významných oblastí histórie kapráriny. Poďme spoločne nazrieť do histórie ikonického a legendárneho jazera Redmire Pool.

Chris Yates na jednom z notoricky známych miest na brehoch Redmire Pool

Redmire bol taktiež dejiskom legendárneho filmu odvysielaného v roku 1993 na BBC: „A Passion for Angling – Redmire Legends“ 

Redmire Pool

Jazero Redmire Pool nachádzajúce sa v oblasti Herefordshire, Veľká Británia vzniklo začiatkom 17 storočia, a to prehradením malého potoka v údolí. Z pohľadu dnešných štandardov modernej kapráriny by možno toto jazero nebolo ničím výnimočné, ale zaiste sa stalo neodmysliteľnou súčasťou histórie. O veľkosti niečo cez 1,2 hektárov by jazero Redmire Pool možno poniektorí označili skôr iba za mláku niekde v poli. Malé veľkosťou, ale veľké historickým významom, asi takto by sme ho pohli charakterizovať. Vedeli ste, že história rybárčenia na jazere Redmire Pool siaha až do medzivojnového obdobia? V roku 1934 bolo do jazera Redmire Pool nasadených 50 malých kaprov, z ktorých sa neskôr stali legendárne úlovky a z mnohých aj rekordy Britskej kaprárskej scény. Pôvodným zámerom nasedenia kaprov bolo, že majitelia si od toho sľubovali elimináciu problému s neustále sa rozrastajúcou vegetáciou a riasami v jazere. Nasadené ryby boli dodané z rybárskej farby Donalda Leneyho a práve odtiaľ sa zaužívalo pomenovanie týchto kaprov ako „Leney’s“. Kapry neboli nijako veľkí a ich priemerná dĺžka sa v tom čase pohybovala od 14cm do 20cm. Zaujímavosťou taktiež je aj fakt, že až do roku 1951, si nasadených 50 kaprov žilo voľne, bez akéhokoľvek tlaku rybárov.

Richard (Dick) Walker, 1952, 44 lb (19,96 kg)

Rekordy

Jazero Redmire Pool počas svojej histórie vyprodukoval až tri rekordy kapra vo Veľkej Británii. V roku 1951, keď sa rybárovi Bob Richards ako prvému podarilo získať povolenie na rybolov v jazere, bol ulovený a zdokumentovaný nový rekord kapra lysca o veľkosti 31 lb, 4 oz (14,17 kg). Rok na to ulovil Richard (Dick) Walker známeho kapra, ktorý dostal pomenovanie „Clarissa“ o veľkosti  44 lb (19,96 kg). Zaujímavosťou je, že Clarissa strávila zvyšok svojich dní v Zoo v Londýne, kam ju z jazera preniesli. V poradí tretí rekord kapra vo Veľkej Británii bol v jazere ulovený známym rybárom Chris Yates v roku 1980, a to na váhe 51 lb, 5 oz (23,27 kg). Rekordný úlovok vstúpil do histórie s menom „The Bishop“. Rekordné úlovky, ktoré jazero vyprodukovalo možno nepatria podľa dnešného uhla pohľadu ku skutočne obrovským rybár. Musíme si však uvedomiť v akej dobe boli tieto ryby chytené. To, že kapor môže dorastať do takýchto rozmerov bolo pred viac ako pol storočím ozajstným prekvapením.

Chris Yates, 1980, 51 lb, 5 oz (23,27 kg)

 

Jack Hilton a jeho 35lb (15,88 kg) úlovok z Redmire v roku 1967  

Súčasnosť jazera

V poslednom období stálo jazero Redmire Pool pred viacerými problémami, ktoré kvalitu vody výrazne negatívne ovplyvňovali. Zásadným problémom podľa Carpfeed (2020) bolo celkové zanášanie jazera nánosmi bahna. Jazero bolo nutné komplexne obnoviť. Celkovo bolo z jazera odstránených odhadom až 5-6 tisíc ton nánosov bahna. Nánosy boli odstraňované tak, že vrchná vrstva bola zachovaná a naspäť do jazera vrátená, a to najmä z dôvodu, aby sa neodstránila vrstva produkujúca prirodzenú potravu. Okrem toho museli byť uskutočnené zásahy aj v okolitej prírode, ktoré mali docieliť zníženie alebo zamedzenie zanášania jazera. V okolí sa totižto nachádzajú úrodné pôdy a farmy, z ktorých sa do jazera pri dažďoch vždy zlievala voda a nánosy bahna a hliny. Inštalované tak boli opatrenia, ktoré mali za cieľ vody zachytávať v okolí a nie až v jazere.

Pri rekonštrukcii jazera boli vylovené aj všetky v ňom sa nachádzajúce ryby. To, aké a či vôbec nejaké poklady ešte dnes jazero skrývalo však nebolo medializované, a to najmä s ohľadom na zachovanie tajomstva Redmire Pool. Známe je však to, že naspäť bolo do jazera vrátených 50 kaprov. Úpravy a odstránenie nánosov vo výsledku znamenali zvýšenie priemernej hĺbky jazera, čo viedlo k zvýšenie objemu vody o tretinu.

Chris Yates a ďalší z jeho Redmire Pool úlovkov

Krátky pohľad do histórie kapráriny by sa možno mohol zdať ako niečo, z dnešného uhla pohľadu príliš vzdialené. Ale práve tam siahajú korene toho, čo dnes nazývame našim koníčkom. A tak, možno raz príde čas zamyslieť sa aj nad históriou našej tunajšej rybárskej scény, alebo nad históriou či historickým obdobím niektorého z našich revírov.

Je zaujímavé listovať starými časopismi a poodhaľovať čím scéna v tom období žila

 

Použité zdroje:

[1] Redmire Pool, 2020. History. Dostupné na: http://www.redmirepool.biz/history

[2] Carpfeed, 2020. Redmire Pool ‘back to Dick Walker’s heyday’. Dostupné na: https://www.carpfeed.com/fishing-news/article/redmire-pool-back-to-dick-walkers-heyday?rq=redmire

[3] Carpology, 2018. The 50 Greatest Carp of All Time: Part 4. Dostupné na: https://www.carpology.net/article/other-stuff/the-50-greatest-carp-of-all-time-part-4-/

[4] American Carp Society, 2020. UK Carp History. Dostupné na: https://americancarpsociety.com/uk-carp-history

[5] Hugh Miles, 2020. A Passion For Angling – Redmire Legends. Dostupné na: https://hughmiles9.blogspot.com/search?q=redmire

[6] Fallon, G., 2017. Wye oh Wye… Redmire to the rescue. Dostupné na: https://fallonsangler.net/wye-oh-wye-redmire-to-the-rescue/

 

Miroslav Fečko