Menu
0

História Kapráriny – Bazil

7. 11. 2022

Rybárčenie je dnes pre širokú skupinu ľudí nielen obľúbeným koníčkom alebo športom, ale aj vášňou, ktorá ovplyvňuje náš voľný čas, náš bežný život, to ako zmýšľame, ako pristupujeme k prírode a v neposlednom rade aj ako sa vyvíjame ako osobnosti. Dôvody, kvôli ktorým sme s rybačkou vlastne začali sú veľmi individuálne a rozdielne. Klasikou v tomto ohľade je tak povediac zdedenie tohto koníčka od niekoho staršieho v rodine, alebo nás k tomu priviedli naši kamaráti či iní blízki, prípadne sme sa možno rybármi stali zhodou okolností. Predpokladám, že rybárčenie vnímame hlavne z pohľadu súčasnosti, z pohľadu toho ako to dnes vplýva na náš život. Pohľad spätne, do histórie rybárčenia je skôr sporadický.

Rybárčenie tak ako ho možno dnes prirodzene vnímame a všetko čo k nemu patrí, je do veľkej miery ovplyvňované nielen trendmi súčasných dní, ale aj tým, aký kus histórie má toto odvetvie už za sebou a aké dôležité historické míľniky ho v priebehu mnohých desiatkov rokov spolu formovali.

Cielenie úlovkov 

Cielené zameranie na snahu uloviť konkrétneho kapra je dnes možno pre niektorých rybárov, alebo v prípade niektorých typov revírov už bežnou záležitosťou. Kaprom dávame mená, porovnávame opakované úlovky tej istej ryby a niektorí rybári dokonca smerujú svoje úsilie len k uloveniu známeho kapra. Takýto prístup však nie je výmyslom novej doby, ba skôr naopak, je prejavom desiatky rokov starej tradície rodiacej sa v kolíske dnešnej modernej kapráriny.

Je obzvlášť zložité vybrať jeden konkrétny úlovok, ktorý v minulosti vo Veľkej Británii rezonoval takým spôsobom, že by sme ho mohli prehlásiť za jediného najznámejšieho kapra. Aj v tomto smere možno zaznamenať istý vývoj. Každé desaťročie malo výnimočné úlovky a ich dôležitosť bola formovaná aj s ohľadom na rybárov, ktorí ich ulovili, respektíve ktorí sa o ich ulovenie snažili. Z veľkého množstva naozaj impozantných úlovkov vo Veľkej Británii však možno vybrať niektoré, ktoré sa stali najviac cennými úlovkami, ktoré formovali generácie rybárov, kvôli ktorým stále ďalší rybári sa rozhodovali naplno sa vložiť do tohto koníčka.

Prelomový úlovok 

Písal sa október 1984 a v Angling Times sa objavil úlovok impozantných rozmerov, ktorý svojou veľkosťou ale aj vzhľadom zasiahol takmer celý vtedajší rybársky svet. Minimálne ten britský rybársky svet. Ritchie McDonald sa stal úspešným lovcom v tej dobe druhého najväčšieho kapra uloveného a zdokumentovaného vo Veľkej Británii. Úlovok vážil 45lb 12oz (20,75 kg), bol chytený na jazere Yateley, North Lake a do histórie sa zapísal menom Bazil.

Ritchie McDonald nebol pôvodne zameraný na ulovenie Bazila, nakoľko aj napriek tomu, že Bazil už v tej dobe bol niekoľko krát ulovený, jeho fotografie nijako zásadne McDonalda neovplyvnili. Až po diskusii s Rodom Hutchinsonom, ktorý mu opätovne ukázal niekoľko fotografií Bazila, sa to zmenilo. Ritchie McDonald začal cielenú kampaň na ulovenie konkrétneho kapra. Na tomto mieste považujem za dôležité podotknúť, že práve aj tento cielený postup na ulovenie konkrétneho pomenovaného kapra bol prelomový. Dnes už to možno viacerí takto praktizujú, ale v tej dobe, viac ako 36 rokov spätne, to predstavovalo inovatívny prístup. Podľa slov Nigela Sharpa, predstavovalo ulovenie Bazila práve Ritchiem McDonaldom obrovský impulz, ktorý v polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia inšpiroval novú generáciu rybárov. Veľkosť úlovku, celkový vzhľad a kampaň s presným cieľom ulovenia tohto kapra predstavovali historický míľnik a bolo teda prirodzené, že v ďalších rokoch mnoho známych aj menej známych rybárov vtedajšej britskej kaprárskej scény sa o ulovenie Bazila urputne snažili.

Severné jazero – Yateley, North Lake

North Lake, domov Bazila, bolo 4,45 hektárové jazero v komplexe jazier Yateley. Jazero bolo pod vodou členité, striedali sa tam štrkové lavice a hlbšie bahnité diery. Množstvo ostrovov a breh s viacerým väčšími aj menšími zátokami tak vo výsledku predstavovali ozajstnú výzvu pre každého rybára. Osádka rýb v Severnom jazere bola výsledkom do istej miery nešťastnej okolnosti a aj náhody. V roku 1973 došlo k vysušeniu Sutton revíru a kapry z neho boli prenesené do dvoch jazier, ktoré boli v komplexe Yateley. Každé z jazier, a to už spomínaný North Lake a Car Park Lake dostali po šesť kusov kaprov. Aj na tomto príklade je možné vidieť, že revíri vo Veľkej Británii, a najmä tie najviac známe, neboli jazerami preplnenými rybami. Možno aj to do istej miery prispelo k faktu, že každý kapor mal dostatok výživnej vodnej plochy k dispozícii, čo umožnilo ich rast do vtedy nevídaných rozmerov. A taktiež, malé množstvo kaprov, veľký rybársky tlak a snaha rybárov zapísať sa do histórie práve ulovením známeho kapra, predstavovalo súhrnne kombináciu faktorov, ktoré takýto rybolov urobili skutočne náročným.

Kráľ Severného jazera  

Bazil inšpiroval mnohých, viacerí sa o jeho ulovenie pokúšali, ale iba niektorí boli v tejto snahe aj úspešní. Jedným z úspešných lovcov bol aj legendárny Terry Hearn, ktorého fotografie s uloveným Bazilom sa stali naozaj ikonickými a aj pri dnešnom uhle pohľadu dávajú zo seba veľké svedectvo. Vášeň, odhodlanie, ochota urobiť maximum pre dosiahnutie vytúženého úlovku a neopakovateľná radosť striedajúca sa s vydýchnutím a obrovským vyčerpaním. Možno to dnes už takto nevnímame, takto necítime, ale možno práve pohľad spätne, k pravej esencii rybolovu, nám hneď niekedy najbližšie, keď budeme na rybách pomôže vážiť si a ceniť si všetky naše úlovky.

Terry Hearn ulovil Bazila na váhe 45lb 6oz (20,58 kg), ktorý sa stal jeho prvým úlovkom cez hranicu 40lb. Terry celkovo strávil viac ako 150 nocí rybolovom na Severnom jazere, kým sa mu Bazila podarili uloviť. Odhodlanie a urputná snaha boli nakoniec odmenené. Počas svojho rybolovu na Severnom jazere mal Terry Hearn spolu 10 úlovkov, ktoré chytil na šiestich rôznych miestach naprieč celým jazerom.

Terry Hearn a jeho úlovok Bazila, ktorého ulovil z miesta Corral.

Na Severnom jazere bol zaužívaný rituál, alebo zvyk, mohli by sme povedať, ktorý sprevádzal ulovenie niektorého zo známych kaprov. A aj v prípade Bazila a pri jeho ulovení viacerými kaprármi počas mnohých rokov, po jeho podobratí vždy zaznelo jedno silné a hlasné zvolanie „Baziiiil“. V tom okamihu sa k úspešnému lovcovi zišli všetci rybári práve loviaci na jazere, aby pomohli pri manipulácii s úlovkom, ale zároveň, aby si pozreli naživo kapra, po ktorého ulovení tak všetci túžili. Nemám snahu v tejto chvíli a na tomto mieste nejako romantizovať, ale skúsme sa možno v našich predstavách preniesť aspoň na chvíľu do tej doby, do okamihu, kedy jeden šťastný lovec zdieľa svoju radosť s mnohými, ktorí sa pokúšajú, snažia a z ktorých sa viacerí nikdy ulovenia Bazila nedočkali. Ale na chvíľu, pri fotení Bazila, si ho mohli všetci naživo pozrieť a opätovne načerpať inšpiráciu z jedného z najviac ikonických kaprov.

Bazil, kráľ Severného jazera, inšpirácia pre mnohých, sklamanie pre viacerých, no aj po niekoľkých desaťročiach stále obdivuhodný úlovok. V tej dobe generácie rybárov vo Veľkej Británii mali snahu robiť maximum pre to, aby svoje vysnívané úlovky mohli dostať na breh. Viacerí tomu obetovali vzťahy s rodinou, prácu považovali za nevyhnutnosť získať potrebné financie na predĺženie svojho pobytu pri vode. Z dnešného pohľadu zvláštne, asi nie vhodné opakovania, ale do istej miery ukazujúce na korene toho, čo dnes nazývame svojim koníčkom.

„ Baziiiiiil! “   

Použité zdroje:

[1] Carpfeed. Carpfeed Heritage: When Ritchie caught Bazil. Dostupné na: https://www.carpfeed.com/fishing-features/articles/carpfeed-heritage-when-ritchie-caught-bazil?rq=north%20lake

[2] Carpology, 2020. The 25 greatest captures that shaped carp fishing: Part 3. Dostupné na: https://www.carpology.net/article/other-stuff/the-25-greatest-captures-that-shaped-carp-fishing-part-3/

[3] Hearn, T., 1999. In Pursuit of the largest. ISBN 0-9515127-3-0. 318 s. 

[4] Sharp, N., 2016. Nigel Sharp’s top carp captures (Ever!). Dostupné na: https://www.carpology.net/article/features/nigel-sharps-top-carp-captures-ever/

[5] Total Carp, 2019. Icons. Bazil – King of the North Lake. Dostupné na: https://www.totalcarpmagazine.com/icons-bazil-king-north-lake

[6] Wychwood, 2016. Looking back at Bazil. Dostupné na: https://www.wychwoodcarp.co.uk/news/post/looking-back-at-bazil