Menu
0

História kapráriny – Rod Hutchinson

19. 8. 2022

Rybár, autor, dobrodruh, legenda,…

Rybárčenie je dnes pre širokú skupinu ľudí nielen obľúbeným koníčkom alebo športom, ale aj vášňou, ktorá ovplyvňuje náš voľný čas, náš bežný život, to ako zmýšľame, ako pristupujeme k prírode a v neposlednom rade aj ako sa vyvíjame ako osobnosti. Dôvody, kvôli ktorým sme s rybačkou vlastne začali sú veľmi individuálne a rozdielne. Klasikou v tomto ohľade je tak povediac zdedenie tohto koníčka od niekoho staršieho v rodine, alebo nás k tomu priviedli naši kamaráti či iní blízki, prípadne sme sa možno rybármi stali zhodou okolností. Predpokladám, že rybárčenie vnímame hlavne z pohľadu súčasnosti, z pohľadu toho ako to dnes vplýva na náš život. Pohľad spätne, do histórie rybárčenia je skôr sporadický.

Rod Hutchinson v roku 2013

Rybárčenie tak ako ho možno dnes prirodzene vnímame a všetko čo k nemu patrí, je do veľkej miery ovplyvňované nielen trendmi súčasných dní, ale aj tým, aký kus histórie má toto odvetvie už za sebou a aké osobnosti ho v priebehu mnohých desiatkov rokov spolu formovali. Rod Hutchison je bez pochyby jednou z najvýraznejších osobností rybárskej / kaprárskej scény, ktorý možno nie celkom detailne je známy aj v našom regióne.

Prvé vydanie Carpworld s Rod Hutchinsonom na titulke  

Prínosy pre rybárčenie

Rod Hutchinson sa priamo, alebo vo veľkej miere sprostredkovane zaslúžil o rozvoj rybárčenia v mnohých jeho aspektoch a oblastiach. Bol jedným z hlavných priekopníkov už v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v oblasti používania partiklu, a to či už ako návnady alebo aj ako nástrahy. Použite konope, javorového semena a iných partiklov bolo neoddeliteľnou súčasťou jeho rybárskej taktiky. Vo výraznej miere sa zaslúžil aj o objavovanie revírov v kontinentálnej Európe, čo v tej dobe predstavovalo ozajstný dobrodružný prístup. Neoddeliteľne bol spätý aj s objavovaním revíru Lac de Saint Cassien. 

Rod Hutchinson na Lac de Saint Cassien

Aj vďaka Hutchinsonovi sa výroba návnad a nástrah posunula o veľký kus ďalej.  

Priekopnícky duch Roda Hutchinsona sa natrvalo zapísal aj v oblasti výroby a tvorby HNV návnad a nástrah, kde okrem iného stál za objavovaním a využívaním syntetických aróm. Arómy ako Scopex a Monster Crab dodnes zostávajú v hľadáčiku rybárov a bol to práve Rod Hutchinson, ktorý sa zaslúžil o ich vývoj a aplikáciu do rybárčenia.

Rod Hutchinson sa zasadil aj o používanie partiklov
Monster Crab a Scopex sa stali legendárnymi arómami
Rod Hutchinson na Redmire Pool v roku 1973

Vývoj rybárskeho náčinia bol ďalšou oblasťou, kde sa Rod Hutchinson neodmysliteľne zapísal do histórie. Príkladom možno spomenúť bivak Apotheosis, ktorý vyvinul. Použitie 12ft prútov na rybolov je z dnešného pohľadu štandardnom, no v minulosti to bol práve Rod Hutchinson, ktorý stál pri návrhu a zrode prvých 12ft prútov. 

Používanie 12ft prútov bolo ďalším prínosom Roda Hutchinsona

Prínosy v oblasti rybárčenia neboli len technického charakteru, ale aj v celkovom prístupe k lovu a k sledovaniu všetkých okolností, ktoré úspech ovplyvňovali. V časoch z dnešného pohľadu dávno minulých, kedy mobilné telefóny ešte neexistovali, alebo aspoň neboli pre bežného človeka vôbec dostupné, Rod Hutchinson pravidelne chodieval do telefónnej búdky, ktorá bola najbližšie k jazeru kde lovil. Aký mal na to dôvod? No v celku z dnešného pohľadu jednoduchý, na v tej dobe do istej miery aj revolučný. Telefonické hovory totižto smerovali do meteorologického centra. Rod Hutchinson sa tak snažil dostať k aktuálnym informáciám týkajúcich sa počasia a prípadných avizovaných zmien v počasí, na ktoré reagoval zmenou miesta alebo inak, aby bol vopred pripravený na to čo príde a kde sa ryby môžu nachádzať.

„old school“

Publikácie

Rod Hutchinson bol známy svojou rozsiahlou aktivitou pri publikovaní článkov a kníh. V osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia dominovali kaprársku scénu najmä dve publikácie, pričom jednou z nich bola Carp Book od Roda Hutchinsona. Carp Book zaujala osobitým štýlom písania a zaujímavými príbehmi a historkami. Z technického pohľadu samotného rybolovu priniesla táto kniha na svetlo sveta napríklad aj používanie spodu, vrhacej tyče alebo aj PVA materiálov. Jedným z ďalších bestsellerov a autorským dielom Roda Hutchinsona bola aj kniha The Carp Strikes Back, ktorú Angler’s Mail označili za najlepšiu knihu a love kaprov, aká bola kedy napísaná.    

Rod Hutchinson – Carp Book
Rod Hutchinson a Tim Paisley

Spomienky na Roda Hutchinsona

Chris Yates si v spomienke na Roda Hutchinsona zaspomínal na ich prvé stretnutie v júni 1972 na otvorení revíru Redmire. Yates ďalej toto pre neho osudové stretnutie hodnotil slovami: „Hneď ako som ho stretol, začal som ho mať rád. Pochádzali sme s veľmi odlišných podmienok, ale ja som tušil, že budeme spolu dobre vychádzať, čo sa aj nakoniec stalo. Tie dva roky, počas ktorých sme spolu rybárčili, boli pravdepodobne jedny z najšťastnejších okamihov, ktoré som na rybách zažil, a to práve vďaka Rodovi. Bol skvelým spoločníkom“. Tak ako mnohí iní, aj Yates vyzdvihol inovatívny prístup Roda Hutchinsona k rybárčeniu, a to najmä s ohľadom na hodnotné rady, typy a triky, ktoré pre mnohých rybárov priniesli lepšie rybárske úspechy.     

Rod Hutchinson – Before I Forget

Tim Paisley pri spomínaní na Roda Hutchinsona vyzdvihol jeho dôležitosť najmä s ohľadom na formovanie kaprárskej scény v 70. a 80. rokoch, kedy bol inšpiráciou pre mnohých a priekopníkom v rôznych oblastiach rybárčenia. Jeho prístup v používaní závesných systémov na olová, v tvorbe nadväzcov alebo pri používaní partiklu boli podľa Paisleyho priam revolučné. Dôležitosť a veľkosť osobnosti zdôraznil aj tým, že „je mnoho populárnych hrdinov rybárov v dnešných dňoch, ale vtedy to bol iba Rod“.

Podľa Lee Jacksona bol Rod Hutchinson talentovaný futbalista, boxer a muzikant, ktorý „bol pravdepodobne najnemotornejší chlapík a strašný bordelár na rybách, ale čo sa týka chytania rýb, nebolo mu rovného“.

Sledovanie počasia a písanie o jeho vplyve bolo významné

Hutchinson vs. Nash

Rod Hutchinson založil v roku 1979 firmu Catchum Products a svoje podnikateľské aktivity v oblasti rybárčenia spojil s Kevinom Nashom. Podľa Kevina Nasha bol Rod Hutchinson „jedným z mála ojedinelých a ozajstných priekopníkov a inšpirátorov. Jedna vec je chytať ryby – to dokáže každý s dostatkom času – ale sú to tí, ktorí inovovali oblasť tvorby návnad a vybavenia, ktorí vytŕčali“.

Hutchinson vs. Nash  

Vzťah a spojenie Hutchinson a Nash však nebolo len pozitívne. V dnešnej dobe by sme prípadnú výmenu názorov mohli sledovať priamo a naživo vo forme príspevkov na sociálnych sieťach. Desiatky rokov dozadu, však takáto argumentácia prebiehala spôsobom, ktorý bol na danú dobu príznačný, a to cez príspevky a články v rybárskych printových časopisoch. V čísle 8 časopisu Carpworld z roku 1990 uverejnil Rod Hutchinson príspevok, ktorým sa ohradil voči tvrdeniam Nasha o spôsobe a okolnostiach ukončenia spolupráce v rámci firmy Catchum. Osobné invektívy typu, že osobná konfrontácia zoči voči by aj tak nebola možná, nakoľko je Nash o hlavu nižší príspevok zakončili, čo vyvolalo reakciu Nasha hneď v ďalšom čísle časopisu Carpworld. Výmenu názorov o ukončení spolupráce, o finančnom vyrovnaní a do istej miery aj o ohováraní z jednej či druhej strany, tak sledovali naživo, alebo takpovediac čítali naživo všetci rybári tej doby.     

Rod Hutchinson produkty v roku 1990.  

Rod Hutchinson produkty v roku 1990
Je zaujímavé a poučné obzrieť sa do histórie

Rod Hutchinson zomrel v roku 2018 a právom ho možno označiť za pravú legendu rybárskej, osobitne kaprárskej scény, a to nielen vo Veľkej Británii, ale bezpochyby aj naprieč celou Európou.

Přečtěte si další články, novinky a testy v našem
CARP DREAM Magazínu

Sledujte nás také na sociálních sítích CARP DREAM

Použité zdroje:

[1] Stewart, R., 2018. What Rod Hutchinson did for carp fishing. Dostupné na: https://www.carpology.net/article/features/what-rod-hutchinson-did-for-carp-fishing-/

[2] Carpfeed. Carp pioneer Rod Hutchinson dies. Dostupné na: https://www.carpfeed.com/fishing-news/article/carp-pioneer-rod-hutchinson-dies?rq=rod%20hutchinson

[3] Carpfeed. Chris Yates leads tributes to Rod Hutchinson. Dostupné na: https://www.carpfeed.com/fishing-features/articles/chris-yates-leads-tributes-to-rod-hutchinson?rq=Chris%20yates

[4] Roberts, B., 2020. Book Review – Before I Forget by Rod Hutchinson. Dostupné na: http://www.bobrobertsonline.co.uk/book-review-before-i-forget-by-rod-hutchinson/

[5] American Carp Society. UK Carp History. Dostupné na: https://americancarpsociety.com/uk-carp-history

[6] Angler’s Mail, 2018. Rod Hutchinson RIP: tribute to a carp fishing legend. Dostupné na: https://secure.anglersmail.co.uk/news/rod-hutchinson-carp-fishing-tribute-79558

[7] Carpworld, 1990. March/April, No. 8.

[8] Masopust, R., 2020. Archív Carp Dream Association   

[9] Home Made Boilies, 2013. Dostupné na: https://homemadeboilies.wordpress.com/tag/rod-hutchinson/