Menu
0

Všetko už bolo napísané

8. 12. 2022

V súvislosti s rybárskymi časopismi a celkovo vo vzťahu k článkom s rybárskou tematikou, som sa stretol už niekoľko krát a opakovane s vyjadrením, že „všetko už bolo napísané“. V celku rozhodné a paušálne tvrdenie, mohlo by sa zdať. Práve tento názor, alebo tento pohľad na vec, vo mne istú dobu rezonoval, pričom som premýšľal, či to je pravda, respektíve, aký postoj alebo protiargument k uvedenému povedať. Naozaj je to tak, že nič nové už v článkoch nenájdeme, ničomu sa už nevieme priučiť, nenachádzame novú alebo čerstvú inšpiráciu? Hneď na začiatku si dovolím vyjadriť svoj názor, že nie, nemyslím si, že by to bola pravda, skôr je to uhol pohľadu, ktorý vyznieva fatálne a ktorému chýba pozitívnejší pohľad na celú problematiku.    

Aj zaujímavé postrehy počas fotenia, celkovo dotvárajú príbeh od vody.  

V bežnom živote, v odlišných oblastiach hospodárstva a teda aj v rámci celej spoločnosti predsa historicky vidíme, že úplne nové vynálezy, prípadne inovácie a invencie, sú neoddeliteľnou súčasťou pokroku, napredovania, zlepšovania existujúcich postupov a procesov. Ak si teda nemyslíme, že všetko už bolo vymyslené, tak nemožno si ani myslieť, že všetko už bolo napísané. Rybárčenie je predsa nie len technickou disciplínou, ale obsahuje aj výrazný prvok emocionálneho prežívania tohto nášho koníčka. A tak, každý jeden článok, úplne po svojom a subjektívne, ponúka jedinečný pohľad na tú istú vec. A práve unikátnosť všetkých týchto rôznorodých pohľadov na rybárčenie sa pretavuje do každého jedného článku, ktorý máme možnosť čítať a sprostredkovane tak vnímať zážitky od vody, rady, tipy a triky na použitie rôznorodých rybolovných techník.

Zážitky

Zážitkové typy článkov by sa možno na prvý pohľad mohli zdať byť v celku jednoducho napísateľné, nakoľko reprodukujú a sumarizujú jednu konkrétnu rybačku, alebo viacero výjazdov k vode. Veď čo je na tom, ak len napíšeme kde sme boli a čo sme chytili, mohlo by sa nám zdať. Nie len autori, ale aj čitatelia sami dobre vedia, že také jednoduché to mnohokrát nie je. Ak je výsledkom čítania to, že máme pocit, že sme sa spolu s autorom ocitli na danom konkrétnom mieste, že podvedome cítime jeho starosti a radosti, nedočkavo predvídame, ako sa príbeh bude ďalej vyvíjať, tak práve vtedy, sa autorovi podarilo nás naplno pohltiť do jeho zážitkov. 

Aj pohľad na fotografiu ma niekedy dokáže v myšlienkach preniesť späť na dané miesto.

Zážitkové články budú mať stále svoje pevné miesto, lebo žiadna skúsenosť nie je úplne rovnaká a ani presne opakovateľná. Články obsahujúce zahraničné expedície, objavovanie nových a nepoznaných revírov, príbeh smerujúci k rekordnému úlovku, alebo zápas s prírodnými živlami, sú pre nás inšpiráciou a pôsobia ako dobrý film alebo kniha. Každý sám za seba, si už ale v realite, bude písať svoj vlastný príbeh.

Taktiky a techniky 

Technické typy článkov, ktoré predstavujú a detailne popisujú rôzne rybolovné metódy a techniky, prípadne ukazujú praktické použitie vybraného náčinia a pomôcok na rybolov, sú neodmysliteľnou súčasťou článkov s rybárskou tematikou. Niektoré taktiky, techniky, metódy a pomôcky sme už možno videli, myslíme si, že ich aj poznáme, prípadne ich sami používame. V iných prípadoch nám skúsení rybári ponúknu niečo navyše, pridanú hodnotu, ktorá reflektuje ich skúsenosti a zručnosti. Tak či onak, bez technických typov článkov by sme zrejme na mnoho vecí zabudli a ukrátili by sme sa o poznanie zaujímavých postupov.

Učiť sa jeden od druhého nám predsa vo všeobecnosti pomáha vyvarovať sa zbytočným chybám. Väčšina z nás ma len obmedzený čas, ktorý trávime pri vode, a tak využiť rôzne skratky vo forme presných postupov a návodov ako na to, nám zásadne pomáha lepšie zúročiť každú voľnú chvíľu počas rybačky.

ktorých to sú nové informácie.
Aj bežné postupy zaujímajú návštevníkov rybárskych výstav, nakoľko sú stále aj takí,
pre ktorých to sú nové informácie.

Pre skúsených

Úvodne formulované stanovisko, že všetko už bolo napísané som častejšie počul práve od rybárov, ktorých by som hodnotil ako veľmi skúsených a ktorí majú za sebou mnoho rokov rybolovu, ktorí lovili na rôznych typoch revírov, ktorí ovládajú rôzne rybolovné techniky a ktorí majú na svojom konte aj viacero rekordných úlovkov. Práve smerom k týmto rybárom by som si na tomto mieste dovolil formulovať apel, a to, aby svoju pozíciu brali do istej miery aj ako zodpovednosť voči ďalším a mladým generáciám rybárov. Skúste teda odovzdať časť vašich skúseností iným rybárom, a to aj vo forme písaného slova. Verím, že tým neprezradíte žiadne svoje prísne utajované informácie a že vaše vlastné rybačky tým nijako neutrpia. Nie je nevyhnutné hovoriť presné miesta, ale skúsenosti zovšeobecniť tak, aby boli univerzálne použiteľné. 

Skúsení rybári majú v mnohých veciach vyhranené názory, alebo jasný postoj k veci. Nie vždy sú ale tieto názory a postoje formulované v zmysluplnej podobe. A tak, namiesto komentárov na sociálnych sieťach, alebo kritikov na iných miestach a pri iných príležitostiach, skúste možno svoje postoje dať aj do podoby uceleného sledu myšlienok vo forme článku. Verím, že mnohých by takýto článok zaujal a radi by sme si ho prečítali. Iný pohľad na vec nie je problémom, nakoľko podaný v zmysluplnej podobe je podnetným zdrojom konštruktívnej výmeny názorov.

Fotografia 5.: V realite to nie vždy ide podľa predstáv a všetkým si raz musíme prejsť, aby sme sa poučili.
V realite to nie vždy ide podľa predstáv a všetkým si raz musíme prejsť, aby sme sa poučili.

Pre začínajúcich 

Mnoho mladých alebo začínajúcich rybárov zrejme zápasí do istej miery aj s pretlakom informácií. Doba sa za posledných niekoľko desiatok rokov aj v rybárčení zásadne zmenila, a články alebo časopisy už nie sú len jediným a výhradným zdrojom informácií. K dispozícii máme okrem časopisov aj rôzne iné špecializované webové portály, videá, sociálne siete, kde nachádzame mnoho inšpirácie. Ako celok to predstavuje pomyselnú informačnú bázu, z ktorej čerpáme a ktorú mnohí aj sami aktívne dopĺňame o naše vlastné postrehy. 

Úlovok nemusí byť hlavnou motiváciou, dôležité je si užívať celý pobyt pri vode.
Úlovok nemusí byť hlavnou motiváciou, dôležité je si užívať celý pobyt pri vode.

Mladí a menej skúsení rybári by sa teda mali skôr vyvarovať tomu, aby bezhlavo nasledovali všetky možné trendy, ktoré sú dnes populárne. Berte to ale skôr len ako radu, nie ako nejaké obmedzenie vášho rybárskeho rozletu. Dôležité je porozumieť a nie opakovať. Snažte sa pochopiť prečo a nie ako presne to zreplikovať. Podnetný zdroj je totižto len predpokladom k tomu, aby ste si následne pomocou neho alebo na základe neho, mali možnosť vytvoriť svoju vlastnú skúsenosť, a to už na konkrétnom revíri, ktorý navštevujete, alebo v istej špecifickej situácii, v ktorej sa ocitnete. Ani veľké množstvo prečítaných článkov, pozretých rybárskych videí alebo príspevkov na všetkých sociálnych sieťach nenahradí čas a vlastnú prežitú skúsenosť. 

Aj v tomto prípade som použil známe metódy, avšak adaptované na konkrétne podmienky. 

Všetko zrejme nebolo ešte napísané a často platí, že sme stihli zabudnúť viac, ako sme mali možnosť počas reálnej rybačky vyskúšať. Sám si rád pozriem znovu a opakovane aj také postupy, o ktorých si myslím, že ich poznám, nakoľko si rád pripomeniem niečo, čo možno bežne nepraktizujem. Aj maličké podnety a postrehy mi pomáhajú postupne skladať svoj vlastný rybársky puzzle, ktorý sa vyvíja, dopĺňa a časom zreje. Máte čo povedať? Ak áno, tak sa s tým podeľte aj s nami ostatnými.