Menu
0

Deeper – jak sonar používat

9. 11. 2022

Základy pro rybaření ze břehu s vaším sonarem Deeper

Vrhání
– Body upevnění: Při rybaření ze břehu dbejte na to, abyste váš vlasec upevnili ke spodnímu bodu upevnění ze 3 bodů upevnění na vašem sonaru Deeper (to neplatí pro typ Deeper START, který má pouze jeden bod upevnění). Použití jednoho z ostatních bodů upevnění bude mít za následek ponoření sonaru ve vodě pod nesprávným úhlem.

– Vlasec: Všechny naše sonary jsou testovány pro vrhání vlasce od testovacího monofilu 6 liber/2,7 kg až po testovací opletený vlasec 20 liber/9 kg. Před vrháním vašeho sonaru Deeper vždy zajistěte, aby byl váš vlasec v dobrém stavu – neroztřepený a neopotřebovaný.
– Pruty: Sonary Deeper jsou vhodné pro vrhání pomocí těžkých a středně těžkých prutů. V případě těžkých prutů můžete váš sonar Deeper vrhat nad hlavou. V případě středních prutů vrhejte váš sonar Deeper pomocí techniky bočního vrhání.

Navíjení
Při navíjení vašeho sonaru Deeper je nejdůležitějším bodem, který je třeba si zapamatovat, jeho navíjení pomalým a rovnoměrným tempem. Zde jsou důvody: 
– Navíjení pomalu: Příliš rychlé navíjení může způsobit, že váš sonar Deeper se bude houpat ze strany na stranu. Pokud k tomuto dojde, hodnoty udávané sonarem budou méně spolehlivé. Jestliže je sonar například nakloněn na jednu stranu, signál sonaru bude muset před dopadem na dno urazit delší dráhu. To bude znamenat, že udávaná hloubka bude větší, než skutečně je.
– Navíjení rovnoměrně: Navíjení vašeho zařízení rovnoměrnou, stálou rychlostí je také důležité. Pamatujte na to, že váš sonar nepřetržitě snímá. To znamená, že když vaše zařízení bude stát v klidu, dno na vaší obrazovce se bude zdát být rovné, protože sonar bude pouze opakovaně odesílat stejnou hodnotu hloubky. Jestliže začnete váš sonar navíjet a dno na vašem displeji zůstane rovné, potom budete vědět, že se skutečně jedná o rovné dno. Když se hloubka změní, když například budete navíjet nad sníženým místem, je důležité udržovat rovnoměrnou rychlost. Jestliže vaši rychlost navíjení zpomalíte, svah na vašem displeji se bude zdát být pozvolnější. Když zrychlíte, bude se zdát být příkřejší. Udržováním rovnoměrné rychlosti získáte přesné údaje o tom, jak prudká změna hloubky ve skutečnosti je.

Rybaření ze břehu za různých podmínek – mola a doky, rybaření na řekách

Váš sonar Deeper můžete používat pro rybaření ze břehu, mol, doků a mostů (včetně rybaření ve slané vodě) a na řekách. Ale budete muset upravit vaše nastavení a postoj.


Pro vrhání z doků, mol a mostů
Dbejte na to, abyste váš vlasec upevnili ke střednímu bodu upevnění ze 3 bodů upevnění na vašem sonaru Deeper (to neplatí pro typ Deeper START, který má pouze jeden bod upevnění). Použití jednoho z ostatních bodů upevnění bude mít za následek ponoření sonaru ve vodě pod nesprávným úhlem.

Sonary Deeper jsou vhodné pro používání ve slané vodě, takže se pusťte do toho a používejte váš sonar mimo dok za klidných podmínek. Jestliže je moře rozbouřené, může to ovlivnit konektivitu s vaším chytrým telefonem.

Pro vrhání v řekách
Sonary Deeper jsou vhodné pro zkoumání hlubokých vod a útvarů v řekách za předpokladu, že netečou příliš rychle. Použijte stejné body upevnění, které byste použili při rybaření na jezeře (spodní bod upevnění z břehu řeky, prostřední bod upevnění z mostu nebo mola).
Nejúčinnějším způsobem používání vašeho sonaru Deeper při rybaření v řece je zkoumání hluboké vody a útvarů – když proud je rychlý, může být přesné zjišťování ryb obtížné. Používání proudu pro unášení vašeho sonaru Deeper dolů po řece je často účinným způsobem pro prohledávání oblastí vaší řeky. Jestliže používáte sonar Deeper PRO+ nebo CHIRP+ , doporučujeme používání režimu Onshore GPS (ze břehu GPS) (Settings (nastavení) > Sonar > Sonar Mode (režim sonaru) > Onshore GPS), protože to vám umožní mapovat hloubku řeky při unášení vašeho sonaru. 
Jestliže používáte sonar Deeper PRO nebo PRO+, doporučuje se používat úzký paprsek (290 kHz), aby se dosáhlo vyšší přesnosti mapování.
Jestliže používáte typ CHIRP+, doporučujeme pro dosažení vyšší přesnosti mapování používat vysoký CHIRP nebo střední CHIRP. 

Základy rybaření se sonarem Deeper z člunu a kajaku

Sonary Deeper PRO, PRO+ a CHIRP+ jsou vhodné pro trolling z vašeho kajaku nebo člunu pomocí uložení s ohebným ramenem Deeper. Tato zařízení můžete také vrhat z vaší lodi, abyste zkoumali obtížně dosažitelná místa, nebo abyste se vyhnuli trollingu nad vašimi cílovými oblastmi. Pro vrhání z vašeho kajaku nebo člunu je vhodný sonar Deeper START.

Trolling
Jakmile upevníte váš sonar Deeper PRO, PRO+ nebo CHIRP+ k vašemu kajaku nebo člunu pomocí uložení s ohebným ramenem Deeper, jste připraveni k trollingu. Trolling při vyšších rychlostech (například 3,5 mil/hod/5 km/hod) je vhodný pro získávání celkových údajů o hloubce. Můžete zpomalit na 2 míle/hod/3 km/hod nebo ještě na nižší rychlost pro přesné vyhledávání ryb a podrobné snímání podvodních útvarů.

Mapování
Aplikace Deeper App využívá GPS ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu pro vytváření batymetrických map (podvodního obrysu) při trollingu. Pro tuto funkci zvolte režim člunu (Settings (nastavení) > Sonar > Sonar Mode (režim sonaru) > Boat mode (režim člunu). Zobrazí se vám rozdělený displej ukazující jak vaše mapování, tak hodnoty z vašeho sonaru. 
Jestliže používáte sonar Deeper PRO nebo PRO+, doporučuje se používat úzký paprsek (290 kHz), aby se dosáhlo vyšší přesnosti mapování.
Jestliže používáte typ CHIRP+, doporučujeme pro dosažení vyšší přesnosti mapování používat vysoký CHIRP nebo střední CHIRP. 

Snímání
Pro snímání můžete pokračovat v režimu člunu (rozdělená obrazovka vám bude ukazovat i snímky, a můžete si nastavit, jak velkou část obrazovky zabere mapa) nebo můžete přepnout do standardního režimu na zobrazení snímání na celé obrazovce. Nezapomeňte na to, že k dispozici jsou 3 barevné palety, ze kterých si můžete zvolit (Settings (nastavení) > Sonar > Screen Color Mode (barevný režim obrazovky)).

Základy pro rybolov na dírkách 

Sonary Deeper PRO, PRO+ a CHIRP+ jsou vhodné pro rybolov na dírkách – fungují při teplotách až do −20 °C / −4 °F. Sonar Deeper START není pro rybolov na dírkách vhodný – funguje při teplotách do 0 °C / 32 °F. Když používáte váš sonar PRO / PRO+ / CHIRP+ pro rybolov na dírkách, aktivujte režim rybolovu na dírkách (Settings (nastavení) > Sonar Mode (režim sonaru) > Ice Fishing (rybolov na dírkách)). Aktivace tohoto nastavení vám poskytuje nejlepší možnosti zobrazení pro rybolov na dírkách a automaticky konfiguruje nejlepší nastavení sonaru pro rybolov na dírkách.

Vyvrtání a spuštění
Jakmile si vyvrtáte vaši díru v ledu, můžete jednoduše spustit váš sonar Deeper do vody, abyste mohli spustit snímání. Není nutné k vašemu sonaru Deeper upevňovat vlasec, ačkoliv se můžete rozhodnout takto učinit kvůli snadnému vytažení z otvoru v ledu – v tomto případě pro upevnění vlasce použijte horní upevňovací bod. Jakmile váš sonar Deeper bude ve vodě, automaticky se zapne, potom se synchronizuje s vaším chytrým telefonem a spustí snímání. Pamatujte na to, že za velmi studených podmínek může led na spodní části vašeho sonaru Deeper vytvořit dva elektrické uzly, a to může zabránit zapnutí zařízení. Jednoduše očistěte led z obou uzlů a spusťte sonar Deeper zpět do díry v ledu; tento krok by měl problém vyřešit.

Tloušťka ledu
Sonary Deeper plavou na hladině vody (namísto ponoření jako další značkovací systémy pro rybolov na dírkách). To znamená, že když je led velmi silný, sonar nemusí snímat správně, protože kužel sonaru naráží do stran otvoru v ledu a impulzy sonaru se odrážejí zpět. Aby se v tomto jevu zabránilo, existují dvě věci, které můžete udělat:

  • jestliže led je velmi silný, vyvrtejte v něm větší díry. To omezí možnost, že kužel sonaru bude narážet do stran díry v ledu.
  • zajistěte, aby váš sonar Deeper byl umístěn přímo ve středu díry v ledu.
  • očistěte díru v ledu od ledu a sněhu.
  • jestliže používáte typ CHIRP+, aktivujte dálkový paprsek CHIRP (7°) 

Baterie
Musíte pamatovat na to, že při teplotách pod bodem mrazu bude docházet k rychlejšímu vybíjení baterie jak ve vašem zařízení Deeper, tak ve vašem chytrém telefonu/tabletu. Níže je uvedeno, co můžete udělat, abyste tento problém vyřešili:
Baterie s větší výdrží

  1. Před jakýmkoliv rybolovem zajistěte úplné nabití baterie.
  2. Když váš vyhledávač ryb Deeper nebudete používat, vytáhněte jej z vody a uložte jej tak, aby byl izolován (například do kapsy z neoprenu, která se dodává se sonary Deeper PRO/PRO+/CHIRP+ nebo do vaší vlastní kapsy).
  3. Během vašeho rybolovu mějte po ruce power banku pro nabití vašeho sonaru Deeper. Pamatujte na to, že lithium-iontovou baterii ve vašem sonaru Deeper lze nabíjet pouze za teplot 3 °C/37,4 °F nebo vyšších (když začnete váš sonar Deeper nabíjet, bude modrá LED kontrolka signalizovat, pokud podmínky budou pro nabíjení příliš studené). Mezi dobré možnosti patří nabíjení ve vašem autě nebo ve vyhřátém přístřešku.

Baterie chytrého telefonu


1.       Před vaším rybolovem zajistěte úplné nabití vašeho chytrého telefonu/tabletu.
2.       Používejte zimní pouzdro na chytrý telefon Deeper pro izolaci telefonu během jeho používání, čímž se chrání životnost baterie.
3.       Během vašeho rybolovu mějte po ruce power banku pro nabití vašeho chytrého telefonu.

Najděte si správné místo
Posouzení, zda rybaříte na správném místě, je jasné. Stačí pouze spustit váš sonar Deeper do díry v ledu. Hloubka se bude zobrazovat ve středu kruhového blikajícího displeje a v pravém horním rohu obrazovky. Také si můžete prohlížet vegetaci pomocí tradiční části obrazovky na displeji sonaru, kde se bude zobrazovat zeleně. Tyto informace o vegetaci a hloubce vám mohou pomoci rozhodnout, zda se jedná o dobré místo k chytání ryb.
Účinným řešením je také vyvrtání sítě děr v ledu. Jakmile vyvrtáte vaši síť, můžete spustit váš sonar Deeper do každé díry, abyste mohli sledovat, jak se hloubka mění a najít nejlepší místo.
Konečně, jestliže jste dokázali v létě zmapovat oblast pomocí vašeho člunu/kajaku nebo ze břehu pomocí vašeho sonaru Deeper PRO+ nebo CHIRP+, můžete tuto mapu použít pro návrat na nejlepší místa v období, kdy voda bude zamrzlá.

Označování ryb a sledování vaší návnady
Displej rybolovu na dírkách s aplikací Deeper App vám poskytuje řadu způsobů k vyhledávání ryb, sledování vaší návnady a pozorování, jak ryby reagují na vaše kroky. Na levé straně je tradiční kruhový blikající displej, uprostřed pravé strany je displej sonaru a ještě dále na pravé straně je svislý blikající ukazatel.
– Displej sonaru: Tento displej je stejný, jako standardní displej pro snímání ze břehu. Modrý pás zobrazený v horní části představuje led, oranžový pás ve spodní části představuje dno a jakékoliv předměty zobrazené mezi těmito pásy jsou buď ryby, nebo vaše návnada. Citlivost tohoto displeje můžete seřizovat v menu vlevo a můžete měnit barevnou paletu na denní nebo noční (Settings (nastavení) > Sonar > Screen Color Mode (barevný režim obrazovky)). 

Tradiční kruhový blikající ukazatel: Tento displej je přesně stejný jako tradiční blikající ukazatel pro rybolov na dírkách. Ve středu můžete vidět zobrazenou hloubku a teplotu vody na hladině. Vlastní blikající ukazatel je kolem na straně. Úplně nahoře můžete vidět pás v modré/zelené barvě – toto je led samotný. Potom sledujte displej ve směru vpravo, dokud neuvidíte pás hnědé/oranžové barvy – toto je dno. Cokoliv zobrazené mezi ledem a dnem bude buď vaše návnada, nebo ryby. Ty budou zobrazeny jako pruhy v zelené/žluté barvě.
– Svislý blikající ukazatel: Na pravé straně obrazovky displeje je svislý blikající ukazatel. Zde se zobrazují všechny hodnoty ze sonaru v bílé barvě na černém pozadí. Úplně nahoře můžete vidět skvrnu v bílé barvě, která se lehce pohybuje – toto je led. Potom ve spodní části displeje bude silnější bílý tvar, který se ve spodní části zužuje – toto je dno. Jakákoliv návnada, přípravek nebo ryba se bude zobrazovat mezi těmito dvěma útvary jako pohybující se bílé pruhy. Velikost a tloušťka pruhů vám bude udávat velikost objektu. 
– Zoom: Jestliže chcete aktivovat zoom, otevřete menu vlevo. V horní části uvidíte dvě možnosti – Detailed (podrobně) a Zoom. Zvolte zobrazení Zoom. Nyní uvidíte dvě červené čáry zobrazené na svislém blikajícím ukazateli (tyto čáry definují oblast, která se bude zvětšovat pomocí zoomu) a dvě další červené čáry s hodnotami hloubky tam, kde byl dříve displej sonaru (je to místo, kde se zobrazuje zvětšený obraz). Při nastavování zoomu do hloubky, kterou chcete sledovat, postupujte podle následujících kroků:

  1. Nastavte velikost oblasti, kterou chcete zvětšit pomocí zoomu. Za tímto účelem umístěte palec někam na spodní část zobrazení svislého blikajícího ukazatele a váš ukazováček někam do horní části zobrazení svislého blikajícího ukazatele. Aby se zobrazená oblast zvětšila, oddalte váš palec a ukazováček od sebe – uvidíte, že se červené čáry vzdálí od sebe. Jestliže chcete zobrazenou oblast zmenšit, přibližte palec a ukazováček k sobě – uvidíte, že červené čáry se také přiblíží k sobě.
  2. Přesunutí zvětšené oblasti na tu část sloupce vody, kterou chcete sledovat. Za tímto účelem položte svůj prst někam mezi dvě červené čáry na svislém blikajícím ukazateli, potom za udržování prstu přitisknutého posunujte prst nahoru nebo dolů. Uvidíte, že oblast, kterou jste zvětšili, se pohybuje s vaším prstem – hodnoty hloubky vlevo se automaticky změní. Tyto hodnoty můžete sledovat, abyste zajistili, že jste ve správném hloubkovém rozsahu. Jestliže například chcete zvětšit oblast 20 stop/6 m a níže, táhněte oblast dolů tak dlouho, dokud hodnota hloubky horní červené čáry nebude ukazovat 20 stop/6 m.
  3. Podrobné sledování dějů pod vodou. Nyní se jakékoliv objekty, které se zobrazují ve vámi nastavené zvětšené oblasti, zobrazí vlevo od svislého blikajícího ukazatele v detailu. Toto vám umožňuje sledovat přesně jakékoliv cíle – obzvláště v hejnech ryb – a sledovat v reálném čase, jak ryby reagují na vaši návnadu.

Mapa a označování dírek v ledu prostřednictvím GPS

Displej rybolovu na dírkách má také funkci mapování (abyste zajistili, že tato funkce bude fungovat, dbejte na to, abyste byli registrovaným uživatelem a měli stažené mapy offline pro váš stát nebo zemi). Na levé straně displeje uvidíte ikonu mapy. Když na ni kliknete, mapa se otevře a zobrazí vaši aktuální polohu. Když spustíte váš sonar Deeper do díry v ledu, toto místo bude na vaší mapě automaticky označeno a uloženo. Když budete používat pro rybolov více děr v ledu, budou také doplněny do vaší mapy. Jestliže kliknete na jedno z těchto míst, automaticky se vám zobrazí hloubka v tomto místě. Po vašem rybolovu můžete přejít do části historie této aplikace a kliknout na váš rybolov. Zde se zobrazí vaše mapa se všemi vašimi dírami v ledu. Potom stačí kliknout na díru v ledu a zobrazí se vám vaše snímky tohoto místa plus teplota vody a datum a čas vašeho snímání.

Pamatujte na to, že aplikace Deeper App využívá pro tuto funkci GPS vašeho chytrého telefonu nebo tabletu (není vyžadováno žádné připojení k internetu). Pro přesné označení místa dbejte na to, aby při prvním spuštění vašeho sonaru Deeper byl váš chytrý telefon do 3 stop/1 m od díry v ledu. 

Rybaření v několika dírách v ledu
Sonary Deeper PRO / PRO+ / CHIRP+ vám se svým bezdrátovým dosahem 330 stop umožňují sledovat vzdálené díry v ledu. To znamená, že můžete chytat ryby v jedné díře v ledu a mít váš sonar Deeper v jiné díře, abyste mohli sledovat dění také v tomto otvoru.


Rušení sonaru z jiných blikajících ukazatelů
Jestliže se v blízkosti vaší díry v ledu používají další blikající ukazatele pro rybolov na dírkách, může docházet k určitému rušení těchto jednotek. To může ovlivňovat přesnost hodnot sonaru, které budete dostávat z vašeho zařízení Deeper. Pokud to bude možné, snažte se zachovat co největší vzdálenost od dalších uživatelů blikajících ukazatelů.

Maximalizace konektivity

Všechna zařízení Deeper vytvářejí svůj vlastní Wi-Fi signál, který se používá pro odesílání dat sonaru do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Internetový signál nebo signál mobilní sítě není vyžadován. Pamatujte na to, že maximálního dosahu připojení 100 m/330 stop u sonarů PRO/PRO+/CHIRP+, 50 m/165 stop u sonaru START, 40 m/130 stop u sonaru Deeper 3.0 lze dosáhnout pouze v dokonalých podmínkách. Schopnost dosažení maximálního dosahu připojení závisí také na vámi používaném chytrém telefonu/tabletu – dosažení maximálního rozsahu připojení vám umožní chytré telefony/tablety se silnou přijímací anténou.


Nastavení chytrého telefonu/tabletu
Podrobné vysvětlení, jak připojit váš sonar Deeper, najdete v našem rychlém průvodci. Abyste dosáhli maximálního rozsahu připojení, musíte vypnout mobilní data. Jestliže máte iPhone nebo iPad, musíte také vypnout funkci Wi-Fi Assist. Tato funkce znamená, že váš chytrý telefon se automaticky přepne z Wi-Fi signálu na mobilní data, jestliže dojde k zeslabení Wi-Fi signálu. To znamená, že když vrhnete váš sonar Deeper do větších vzdáleností, váš chytrý telefon bude detekovat, že Wi-Fi signál zeslábl, a přepne na mobilní data s odpojením vašeho sonaru Deeper. Některá zařízení Android mají podobné funkce nazývané Smart Network Switch (chytrý přepínač sítě).

Umístění vašeho chytrého telefonu nebo tabletu 
Váš chytrý telefon/tablet vždy umístěte takovým způsobem, aby umožňoval snadný příjem signálu Wi-Fi z vašeho sonaru Deeper. 
Když párujete vaše zařízení na začátku nového rybaření, umístěte váš sonar Deeper do vody do blízkosti vašeho chytrého telefonu (přibližně 6,5 stopy/2 m). Jakmile bude navázáno spojení Wi-Fi, můžete zařízení vrhnout dále.
Vždy se snažte váš chytrý telefon/tablet udržet ve zvýšené poloze vzhledem k vodní hladině – pokuste se dosáhnout výšky 3–5 stop/1–1,5 m nad hladinou vody. Použití uložení chytrého telefonu Deeper pro tyče je dobrým způsobem udržení vašeho chytrého telefonu ve zvýšené poloze, kde jej lze snadno propojit s vaším sonarem Deeper.
Vyvarujte se pokládání vašeho chytrého telefonu na zem nebo jeho ukládání do kapsy, kde neuvidíte na displej. To by mohlo signál Wi-Fi zablokovat a potom byste se museli připojit znovu. 
Použití pouzdra/držáku chytrého telefonu, který je spojen s vaším tělem, může potlačit schopnost vašeho chytrého telefonu přijímat Wi-Fi signál a způsobit problémy s připojením. Pokud budete mít při používání pouzdra/držáku tímto způsobem problémy s připojením, vyjměte váš telefon z pouzdra.
Pouzdra na telefon, která jsou vyrobena z kovu nebo uhlíku, mohou zkrátit dosah připojení. Pokud budete mít při používání takového pouzdra problémy s připojením, vyjměte váš telefon z pouzdra.

Zachování správného plavání vašeho zařízení
Wi-Fi signály se nemohou šířit vodou. To znamená, že když vaše zařízení Deeper bude ponořeno pod vodou nebo zavěšeno nad ní, signál se nebude moci dostat do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. 
U modelů PRO / PRO+ / CHIRP+ / 3.0 použijte spodní bod připojení pro rybaření z pobřeží/břehu a prostřední bod připojení pro vrhání z mola nebo nábřeží. To zajistí, že váš sonar Deeper bude správně plavat. 
Při rybaření z člunu/kajaku pomocí sonaru Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ nebo 3.0 dbejte na to, aby bok člunu neblokoval signál mezi vaším zařízením Deeper a vaším chytrým telefonem. Pamatujte na to, že když váš sonar Deeper upevníte, člun se může naklonit na jednu stranu. Proto dbejte na to, aby byl umístěn správně, když budete uprostřed člunu, a aby nebyl nakloněn. Pro nejpřesnější hodnoty udávané sonarem při rybaření z člunu je doporučená rychlost při trollingu do 2,7 mil/hod/5 km/hod.
Při navíjení vašeho sonaru Deeper dbejte na to, abyste jej prováděli pomalu tak, aby se voda nepřelila přes sonar Deeper a nezablokovala signál. 
Při nepříznivém počasí mohou silné vlny vaše zařízení Deeper ponořit a způsobit přerušení signálu Wi-Fi.

Připojení a používání GPS

GPS chytrého telefonu/tabletu
Aplikace Deeper App používá GPS vašeho chytrého telefonu nebo tabletu pro řadu mapovacích funkcí včetně batymetrického mapování při trollingu, ukládání míst vašich snímků a označování dírek v ledu prostřednictvím GPS: Pro tyto funkce musí být váš chytrý telefon/tablet v dosahu 3 stopy/1 m od vašeho sonaru Deeper. Jestliže zařízení budou od sebe vzdálena více, informace o místě pro hodnoty z vašeho sonaru budou nesprávné.

Zabudovaný systém GPS (Deeper PRO+/CHIRP+) 
Sonary Deeper PRO+/CHIRP+ mají zabudovaný přijímač GPS. To znamená, že tyto modely nemusí být pro vytváření map ve stejném místě jako váš chytrý telefon, takže můžete provádět mapování vrháním sonaru.

Když máte zvolen režim GPS na pobřeží, vyhledejte ikonu satelitu v pravém horním rohu mapy. Barva ikony satelitu signalizuje, zda bylo spojení GPS navázáno.
–          Zelená znamená, že bylo určeno místo GPS vašeho sonaru Deeper, a že jste připraveni spustit mapování.
–          Blikající oranžová ikona znamená, že sonar Deeper zpracovává satelitní informace, a že umístění vašeho zařízení je momentálně buď neznámé, nebo není dostatečně přesné pro mapování. 
–          Červená znamená, že žádný signál GPS není k dispozici. To by mohlo být způsobeno tím, že váš sonar Deeper je uvnitř nebo pod střechou člunu, že zařízení je ponořeno, nebo že signál GPS blokuje okolí (například soutěska nebo horská oblast).

Maximalizace konektivity GPS pro režim GPS na břehu
Existují některé kroky, které můžete při používání režimu GPS na pobřeží provést, abyste spojení GPS zlepšili:
– Dejte vašemu sonaru Deeper PRO+/CHIRP+ čas na navázání silného spojení GPS.Přijímač GPS ve vašem sonaru Deeper se musí spojit se satelity obíhajícími kolem země, a toto spojení nemusí být okamžité. Dostupnost těchto satelitů se navíc může v různé dny měnit, což znamená, že navázání silného spojení GPS může být v jeden den rychlejší a v další den pomalejší. Doporučujeme vložit váš sonar Deeper do vody, aktivovat režim GPS na pobřeží a potom před jeho vržením vyčkat 5–10 minut. 
– Zkontrolujte, zda symbol satelitu je zelený. Jakmile váš sonar Deeper naváže dobré spojení GPS, ikona satelitu v pravém horním rohu obrazovky mapy změní barvu z červené na zelenou. Po vržení vašeho sonaru Deeper důkladně zkontrolujte, zda ikona satelitu je stále zelená. Jestliže se opět její barva změní na červenou, vyčkejte několik okamžiků na opětovné navázání spojení GPS.
– Zkontrolujte podmínky a okolí. Signály GPS mohou být ovlivněny povětrnostními podmínkami a překážkami. Jestliže existuje velká oblačnost nebo déšť, signál může být slabší. Také může být blokován nadzemními překážkami, jako jsou například větve a elektrická vedení.