Moderné technické riešenia čoraz viac a čoraz častejšie nachádzajú uplatnenie aj vo svete rybárčenia. Samozrejme, v mnohých ohľadoch je to veľmi dobrý a želateľný jav. Vyvážacie lodičky zaiste dnes nepovažujeme za niečo prelomové a nové, nakoľko sú na trhu dostupné už dlhú dobu. Aj napriek ich relatívnej známosti, nie sú veľmi rozšírené a na brehoch našich revírov je pohľad na rybára používajúceho takúto loďku skôr sporadický.

Vyvážacie loďky sú dnes na trhu dostupné v najrôznejších prevedeniach, verziách, technických riešeniach a s voliteľnou výbavou. V niektorých prípadoch máme možnosť výberu z modelov s vopred od výrobcu zadefinovanými technickými parametrami a výbavou. Inokedy, dokonca si dokážeme vyskladať loďky podľa našich predstáv a osobných preferencií. Jedna zo súčastí výbavy, ktorá sa zaiste javí ako veľmi praktická a užitočná, je integrovaný sonar priamo vo vyvážacej loďke. Bezpochyby takto vybavené loďka bude praktickým a efektívnym nástrojom pre náš rybolov. Avšak rovnako časté, možno aj z dôvodu ceny, a mnohými preferované sú loďky bez sonarov. Aj vyvážacia loďka bez sonaru dokáže rozhodne pomôcť a tento článok bude venovaný práve postupom, praktickým radám a používaniu vyvážacej loďky bez sonaru.

Základné východiská

Pre potreby tohto článku budem považovať vyvážacie loďky bez sonaru za odlišné iba v rámci jedného parametra, a to je práve absencia sonaru. Inak, samotný charakter loďky sa nemusí ničím zásadným líšiť od lodičiek, ktoré sonar majú integrovaný. Vzhľadom na osobnú preferenciu a voľbu konkrétnej značky vyvážacej loďky sa bude líšiť pohon loďky, použitá batéria, ovládanie, vyklápací mechanizmus a prípadne iné prídavné zariadenia a nadstavce na kŕmenie.

Bez pohľadu na to, aký typ loďky vlastníte, zaiste je prvým a veľkým odporúčaním mať k dispozícii niekoľko batérií. V tomto ohľade však nezabúdajme, že rovnako sú dôležité aj batérie do diaľkového ovládača, kde mať k dispozícii minimálne jednu celú náhradnú sadu je nevyhnutné. Asi si veľmi pri vode nepomôžeme v situácii, keď batéria v loďke bude plne nabitá, ale batérie v diaľkovom ovládači sa nám vybijú.

Koncová montáž

O použitých prútoch, navijakoch, vlascoch a iných súčastiach výbavy sa na tomto mieste nebudem rozpisovať. Čo však z vlastného osobného pohľadu považujem za dôležité pri používaní vyvážacej loďky je koncová montáž. Osobne preferujem „inline“ priebežné olová, oproti olovám zaveseným na závesných klipoch. Domnievam sa, že priebežné olovo má pri vypustení z loďky menšiu tendenciu pri padaní zamotať sa, alebo sadnúť si na dno takým spôsobom, kvôli ktorému by naša koncová zostava nebola efektívne prezentovaná.

Priebežné olová rád používam v kombinácii s rýchlo výmennými klipmi na nadväzec. Vo všeobecnosti je to dobrá pomôcka pre rýchlu výmenu nadväzca, kedy mám vopred pripravené nadväzce s nástrahou, čo mi umožňuje reagovať rýchlo po zábere a nestrácať čas kontrolou použitého nadväzca alebo ostrosti háčika.

Z pohľadu typu použitého nadväzca zásadné limity z môjho pohľadu nie sú. Môžeme používať stužené nadväzce s nástrahou na dno, prípadne aj tuhé nadväzce za použitia Chod Rig koncového systému. Osobne rád volím práve Chod Rig nadväzec, ktorým docielim to, že Pop Up plávajúca nástraha bude prezentovaná tesne na dnom a nad mnou vyvezeným atraktívnym vnadením.

Správna vzdialenosť

V prípade používania vyvážacích lodiek bez sonaru sa vystavujeme riziku vyvážania prútov na miesta o ktorých nevieme ako to na dne vyzerá. Áno, ak by sme mali sonar, tak pomocou neho by sme vedeli vždy presne zaviesť prúty tam kam chceme, a to napríklad k nejakej nerovnosti na dne, alebo v kombinácii s GPS modulom aj do potrebnej vzdialenosti. Ak ale sonar v loďke nemáme, neznamená to, že by sme lovili neefektívne. V tomto sú ďalším výborným pomocníkom dištančné tyčky.

Dištančné tyčky používam vždy na revíroch, kde lovím nahadzovaním. Ich použitie je jednoduché. Po nahodení na to správne miesto si vlasec zaklipujem do klipu v navijaku. Takýmto zaklipovaní docielim, že keď zaklipovanú udicu nahodím, tak vlasec sa mi vždy zastaví v rovnakej vzdialenosti. Konkrétnu vzdialenosť si zaznamenám do zápisníka, a to vo forme počtu vzdialeností medzi dvomi dištančnými tyčkami. Takýmto spôsobom aj v noci, keď chcem nahodiť na moje miesto, stačí obmotať vlasec medzi dištančné tyčky toľkokrát, koľko mám uvedené v zápisníku a následne iba nahodiť.

Dištančné tyčky a zaklipovanie vlasca praktikujem aj pri použití vyvážacej loďky bez sonaru. Vtedy len jednoducho pred vyvážkou vlasec zaklipujem a s loďkou vyvážam montáž v požadovanom smere až dovtedy, kým sa mi vlasec neodvinie do zaklipovanej vzdialenosti. Takto viem presne, že som na svojom mieste a koncovú montáž s kŕmením môžem vypustiť. Docielime tak vyvezenie vždy do rovnakej vzdialenosti, aj bez GPS modulu alebo integrovaného sonaru. Samozrejme, po vypustení koncovej montáže nesmieme zabudnúť vybrať vlasec z klipu.

Príprava

Pred vyvážaním umiestnim koncovú montáž do roho úložného priestoru loďky. Olovo sa snažím umiestniť presne do roho a nadväzec zatiaľ smerujem mimo loďku. Následne loďku naplním krmivom, a to tak, aby som naplnil iba spodný okraj. Na takto umiestnené krmivo položím nadväzec a opätovne ho zasypem ďalším kŕmením. Takto pripravená koncová montáž a krmivo sa pri otvorení vyklápacej časti loďky bez problémov uvoľnia a padnú na požadované miesto.

Nespornou výhodou použitia vyvážacej loďky je aj možnosť použitia rôznorodého typu vnadenia. Bez problémov môžeme aplikovať aj malé častice kŕmenia, alebo nadrvený boilies, partikel, mini pelety, prípadne aj kašovitú hmotu. Osobne však ale nedávam priveľké množstvo návnady súčasne. Jedna kôpka kŕmenia na dne nie vždy a nie na každom type revíru je správnou voľbou. Pokiaľ si situácia vyžaduje použitie väčšie množstva návnady, tak kľudne loďku pošlem do približných miest ešte raz, a to bez koncovej montáže, iba s dávkou kŕmenia.

Vyvážanie

Pri samotnom vyvážaní držím prút v jednej ruke s preklopenou cievkou a prstami jemne pridržiavam vlasec. Nechcem, aby sa mi vlasec odvíjal nekontrolovane alebo viac ako je potrebné. Druhou rukou riadim loďku a ovládam diaľkový ovládač. Tu je veľmi praktické mať ovládač zavesený na šnúrke na krku, aby sme dokázali dvomi rukami robiť dve odlišné veci. Pamätajme, že ovládačom musíme riadiť rýchlosť, smer a následne aj vysypanie montáže a návnady. Prekladať ovládač a prút z jednej ruky do druhej by nám teda spôsobilo len problémy a ťažkosti. Postupnosť krokov a jasnosť v postupe musia byť zrejmé pred tým ako s vyvážaním začneme.

Tesne pred vypustením koncovej montáže a návnady sa snažím, aby vlasec bol čo najviac napnutý. Umožní to počas padania montáže na dno oddeliť nadväzec od olova, aby mi nadväzec nepadol kolmo na olovo. Občasne, ak chcem docieliť aj väčší rozptyl vnadenia, urobím pri vypúšťaní prudkú otočkou, kde aj vďaka prúdu z pohonu loďky sa vnadenie trochu rozptýli.

Vyvážacie loďky predstavujú praktického pomocníka, vďaka ktorému môžeme náš lov zefektívniť a v určitom zmysle aj zjednodušiť. Pokiaľ uvažujete nad vyvážacou loďkou, ale máte predstavu, že takáto loďka musí mať sonar alebo GPS navigáciu, tak nemusíte sa tým nechať limitovať. Aj vyvážacie loďky bez sonaru Vám pomôžu pri rybolove, stačí iba postupovať napríklad takým spôsobom, ako bol práve v tomto článku popísaný. Veľa úspechov a veľa šťastných kilometrov s vyvážacími loďkami.

Miroslav Fečko